Veterinair
Immobilisatie
Adviesbureau

Mark Hoyer

Specialist verdoven wilde dieren en gecertificeerd paardentandarts

Dier immobilisatie

In 1995 werd het bedrijf Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) opgericht met als doelstelling het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren.
» Lees meer over immobilisatie

Tandheelkunde bij paarden

Mark Hoyer beheerst alle aspecten van de tandheelkunde bij het paard. Het uitbalanceren van afwijkende gebitten, correcties van snijtanden en hoektanden, extracties van snijtanden, wolfstanden en kiezen en dergelijke, worden alle op locatie bij het gesedeerde maar staande dier uitgevoerd.
» Lees meer over tandheelkunde bij paarden

Dierentuindierenarts

Mark Hoyer was van 2001 tot 2015 als dierenarts verbonden aan Koninklijke Dierentuin Natura Artis Magistra te Amsterdam. Als hoofd van de veterinaire afdeling bestreek hij alle aspecten van de dierentuingeneeskunde.
» Lees meer

VIA - Veterinair Immobilisatie Adviesbureau

Immobiliseren hert

Intro

Al tijdens zijn studie Diergeneeskunde specialiseerde Mark Hoyer zich in het verdoven (immobiliseren) van wilde dieren. Dat resulteerde in zijn afstudeerscriptie Het Vangstmyopathie Syndroom (of Vangst Stress Syndroom; een aandoening waaraan in het verleden veel wilde dieren tijdens/na vangstoperaties stierven). Tijdens zijn studie liep Mark op verschillende plekken in de wereld stage om met wilde dieren te kunnen werken, onder andere in Zuid Afrika, Kenia en Tanzania, maar ook in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.

Onderwijs

Tijdens zijn docentschap aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Harare (Zimbabwe) verrichtte hij regelmatig werk in het kader van biologisch onderzoek naar in het wild levende dieren (zoals zebra's en Afrikaanse wilde honden) en translocatie van onder andere neushoorns). Sinds 1994 geeft Mark samen met de Dierentuindierenartsen Peter Klaver en Jan Bos jaarlijks een cursus tele-immobilisatie aan dierenartsen, diergeneeskunde studenten en andere geïnteresseerden.

Zagen gewei hert

Advies over en uitvoer van anesthesie bij wilde dieren

In 1995 richtte Mark Hoyer het bedrijf Veterinaire en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) op met als doelstelling het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren.

Mark Hoyer is namens VIA adviseur van verschillende begrazingsprojecten met o.a. Wisenten, Konikspaarden en Schotse Hooglanders. Sinds 2013 is Mark ook de veterinair adviseur van Waternet voor de Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Alle immobilisaties (anesthesieën) worden door hem zelf uitgevoerd. In bosrijke gebieden wordt daarbij gebruik gemaakt van zenderpijlen, zodat de verdoofde dieren altijd terug te vinden zijn. Daarnaast adviseert VIA de Politiecorpsen van Noord-Nederland, Natuurbeheer instanties / bedrijven en particuliere hertenhouders. Voor de regio Noord-Holland is VIA het bedrijf dat wordt ingeschakeld door de politie wanneer er losgebroken dieren in de openbare ruimte moeten worden verdoofd. Ook voor particuliere en gemeentelijke hertenparken voert VIA regelmatig immobilisaties uit.

Levering verdovingswapens

VIA is vertegenwoordiger en importeur van de Amerikaanse firma Pneudart. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over de wapens van de Deense firma Dan-inject. Beide firma's leveren state of the art en topkwaliteit verdovingsattributen, welke door VIA zelf uitgebreid in de praktijk zijn getest.

Voor informatie en bestellingen: 0229 - 503 474 of m.hoyer-via@planet.nl

Pneu-Dart verdovingsgeweer model 389
Dan-Inject verdovingsgeweer model IM