Veterinair
Immobilisatie
Adviesbureau

Mark Hoyer

Specialist verdoven wilde dieren en gecertificeerd paardentandarts

Dier immobilisatie

In 1995 werd het bedrijf Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) opgericht met als doelstelling het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren.
» Lees meer over immobilisatie

Tandheelkunde bij paarden

Mark Hoyer beheerst alle aspecten van de tandheelkunde bij het paard. Het uitbalanceren van afwijkende gebitten, correcties van snijtanden en hoektanden, extracties van snijtanden, wolfstanden en kiezen en dergelijke, worden alle op locatie bij het gesedeerde maar staande dier uitgevoerd.
» Lees meer over tandheelkunde bij paarden

Artis

Mark Hoyer is sinds maart 2001 als dierenarts verbonden aan Koninklijke Dierentuin Artis te Amsterdam. Als hoofd van de veterinaire afdeling bestrijkt hij alle aspecten van de dierentuingeneeskunde.
» Lees meer over ARTIS

Over Mark Hoyer

Behandeling paard

Mark Hoyer studeerde in augustus 1985 af als dierenarts aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht met als richtingen Landbouwhuisdieren en Dierlijke Productie en Tropische Diergeneeskunde. Na een jaar als docent aan de FD in Utrecht en vier jaar aan de Universiteit in Harare Zimbabwe te hebben gewerkt, keerde hij in 1991 terug naar Nederland. Van 1991 tot 1999 werkte hij in twee gemengde praktijken (praktijken voor zowel grote als kleine huisdieren) in de Achterhoek en Westfriesland. Hij hield zich voornamelijk bezig met runder- en paardengeneeskunde en hij werd specialist KNMvD Rundergezondheidszorg.

VIA

In 1995 richtte Mark Hoyer het bedrijf Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) op met als doelstelling het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren, aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren. Tevens kan VIA de instrumenten leveren die nodig zijn om dieren op afstand te verdoven. Wij zijn vertegenwoordiger en importeur van de Amerikaanse firma Pneudart. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren over de wapens van de Deense firma Dan-inject

Prijsopgave op aanvraag. Tel: 0229 - 503 474 of m.hoyer-via@planet.nl

Paardentandarts

In 1999 verliet Mark Hoyer de algemene praktijk om door te gaan als paardendierenarts. Sindsdien heeft hij zich gespecialiseerd als paardentandarts met als werkgebied Noord-Holland.

Dierentuindierenarts

In maart 2001 accepteerde Mark Hoyer een betrekking als dierenarts in dierentuin Artis te Amsterdam, Tot 1 januari 2015 was hij hoofd van de Veterinaire Afdeling van Artis. Van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 was Mark als dierenarts werkzaam in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.