Veterinair
Immobilisatie
Adviesbureau

Mark Hoyer

Specialist verdoven wilde dieren en gecertificeerd paardentandarts

Dier immobilisatie

In 1995 werd het bedrijf Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) opgericht met als doelstelling het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren.
» Lees meer over immobilisatie

Tandheelkunde bij paarden

Mark Hoyer beheerst alle aspecten van de tandheelkunde bij het paard. Het uitbalanceren van afwijkende gebitten, correcties van snijtanden en hoektanden, extracties van snijtanden, wolfstanden en kiezen en dergelijke, worden alle op locatie bij het gesedeerde maar staande dier uitgevoerd.
» Lees meer over tandheelkunde bij paarden

Dierentuindierenarts

Mark Hoyer was van 2001 tot 2015 als dierenarts verbonden aan Koninklijke Dierentuin Natura Artis Magistra te Amsterdam. Als hoofd van de veterinaire afdeling bestreek hij alle aspecten van de dierentuingeneeskunde.
» Lees meer

Over Mark Hoyer

Behandeling paard

Mark Hoyer studeerde in augustus 1985 af als dierenarts aan de Faculteit voor Diergeneeskunde in Utrecht met als richtingen Landbouwhuisdieren en Dierlijke Productie en Tropische Diergeneeskunde. Na een jaar als docent aan de FD in Utrecht en vier jaar aan de Universiteit in Harare Zimbabwe te hebben gewerkt, keerde hij in 1991 terug naar Nederland.

Van 1991 tot 1999 werkte hij in twee gemengde praktijken (praktijken voor zowel grote als kleine huisdieren) in de Achterhoek en Westfriesland. Hij hield zich voornamelijk bezig met runder- en paardengeneeskunde en hij werd specialist KNMvD Rundergezondheidszorg. In 1999 verliet Mark Hoyer de algemene praktijk en specialiseerde zich in dierentuingeneeskunde en paardentandheelkunde.

Zoo- en Wildlife Vet

Dierentuindierenarts

Mark Hoyer was van 2001 tot 2015 als dierenarts verbonden aan Koninklijke Dierentuin Natura Artis Magistra te Amsterdam. Als hoofd van de veterinaire afdeling bestreek hij alle aspecten van de dierentuingeneeskunde.
Naast het klinische werk was hij verantwoordelijk voor het beleid en organisatie van de veterinaire afdeling en voor onderzoek, onderwijs en communicatie met andere dierentuinen.
Van januari 2015 tot februari 2016 was Mark als weekend- en vakantie waarnemer verbonden aan Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.

Mark is lid van de Europese vereniging van dierentuindierenartsen EAZWV en de Noord Amerikaanse vereniging AAZV evenals de Vereniging voor Wildziekten.
Marks expertise werd regelmatig ingeroepen door collega dierentuinen in binnen- en buitenland, waaronder Yerevan Zoo in Armenië.

Foto's

VIA - Veterinair Immobilisatie Adviesbureau

In 1995 richtte Mark Hoyer het bedrijf Veterinair en Immobilisatie Adviesbureau (VIA) op met als doelstelling:

a. Het uitvoeren van anesthesieën bij uitgebroken en/of wilde dieren.
b. Het geven van adviezen en cursussen aan dierenartsen, natuurbeheerders, politie en particulieren, aangaande het immobiliseren (verdoven) van wilde en verwilderde, agressieve of losgebroken dieren.
c. Het leveren van de instrumenten die nodig zijn om dieren op afstand te verdoven. Door VIA, kunnen de merken Dan-inject en Pneudart geleverd worden.
d. Natuurbeheer en begrazingsprojecten.

a. Verdoven wilde dieren

Al tijdens zijn studie Diergeneeskunde specialiseerde Mark Hoyer zich in het verdoven (immobiliseren) van wilde dieren. Dat resulteerde in zijn afstudeerscriptie Het Vangstmyopathie Syndroom (of Vangst Stress Syndroom; een aandoening waaraan in het verleden veel wilde dieren tijdens/na vangstoperaties stierven). Tijdens zijn studie liep Mark in verschillende landen stage om met wilde dieren te kunnen werken, onder andere in Zuid Afrika, Kenia en Tanzania, maar ook in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam.

Foto's

b. Onderwijs en advies

Tijdens zijn docentschap aan de Faculty of Veterinary Science in Harare (Zimbabwe) verrichtte hij regelmatig verdovingen van Afrikaanse wilde diersoorten en gaf hij onderwijs aan studenten over dit onderwerp. Jaarlijks geeft Mark samen met de Dierentuindierenartsen Peter Klaver en Jan Bos een cursus tele-immobilisatie aan dierenartsen, diergeneeskunde studenten en andere geïnteresseerden (www.tele-immobilisatie.nl). Daarnaast worden cursussen gegeven aan de Politie van Noord Nederland, boswachters van Natuurbeheerinstanties. Lezingen over dit onderwerp kunnen worden aangevraagd.

Foto's

c. Levering verdovingswapens

VIA is vertegenwoordiger en importeur van verdovingsgeweren en -pijlen van de Amerikaanse firma Pneudart. Ook kan hij u adviseren over het instrumentarium van de Deense firma Dan-inject. Beide firma's leveren state of the art en topkwaliteit verdovingwapens, welke alle door VIA zelf uitgebreid in de praktijk zijn getest.
Voor (telefonisch) advies en eventuele prijsopgave, kunt u bellen met 0229 - 503474 of mailen naar m.hoyer-via@planet.nl

Foto's

d. Natuurbeheer en begrazingsprojecten

Mark Hoyer is veterinair adviseur en dierenarts voor verschillende natuurbeheerinstanties, zoals PWN, Stichting ARK Natuurbeheer en Stichting FREE Nature. Zij zijn verantwoordelijk voor begrazingsprojecten met o.a. Wisenten Konikspaarden en Schotse Hooglanders.
Vanaf het begin in 2007 is Mark betrokken bij het wisentenproject in het "Kraansvlak" N.P. Zuid Kennemerland en de wisentprojecten "de Maashorst" in Brabant en bij Kootwijkerbroek op de Veluwe.

Alle immobilisaties (anesthesieën) en behandelingen worden door hem zelf uitgevoerd.
Denk hierbij aan verplaatsingen, het aanbrengen van "radio-collars", diverse behandelingen en vaccinaties.
In bosrijke gebieden wordt daarbij gebruik gemaakt van zenderpijlen, zodat de verdoofde dieren altijd terug te vinden zijn.

Foto's

Sinds 2013 is Mark ook veterinair adviseur van Waternet voor de Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Foto's